Bison skin

bison skin | restauratie in commissie

Dit project betreft de recreatie en restauratie van een bizonhuid die oorspronkelijk een prachtige artistieke compositie had gekregen van Indiase kunstenaars van Sioux-oorsprong. Toen het door uitdroging en veroudering zo kwetsbaar werd, vroegen de eigenaren, Magda Veenendaal & Tony Colijn, Joyce om de bizonhuid een tweede kans te geven.

Nu is de huid weer een prachtig kunstwerk geworden!

Wij (Magda van Veen en Tony Colijn) bezitten als eerste eigenaar een Bizonhuid, die in 1995 in Santa Fe, NM, USA gekocht en met een Federale export vergunning naar Nederland getransporteerd is;

De huid is door Indiaanse kunstenaars van Sioux origine van een prachtige artistieke compositie voorzien;

In 2018 echter, bleek zij door uitdroging en veroudering zo broos geworden, dat restauratie een bijzonder moeilijke opgave zou zijn;

Tijdens een intensieve speurtocht zijn we in contact gekomen met kunstenaar Joyce van Heek;

In het eerste telefonische contact met Joyce, kregen wij door haar indringende vraagstelling, artistieke passie en kennis van zaken het idee, dat onze Bizonhuid bij haar in goede handen zou kunnen zijn; 

We werden in onze overtuiging gesterkt tijdens het gesprek met Joyce aan de werktafel in haar atelier waarop de Bizonhuid lag uitgestrekt. We zijn – zonder huid – vertrokken in het volle vertrouwen dat Joyce de kunstenaar en vakvrouw zou zijn om onze Bizonhuid een tweede kans te geven;

Gedurende het bewerkingsproces heeft Joyce intensief contact onderhouden over voortgang en artistiek en product technisch verantwoorde herstel alternatieven;

Hierbij hebben we samen gekozen voor herschepping en niet voor volledige restauratie;

In de aanpak van Joyce heeft de Bizonhuid in haar nieuwe , getransformeerde vorm zelfs aan esthetische schoonheid en kracht gewonnen. Kortom zij is opnieuw een schitterend kunstwerk geworden;

Met deze creatie – zowel conceptueel als uitvoeringstechnisch – heeft Joyce naar ons oordeel een formidabele prestatie geleverd en zich een kunstenaar van klasse getoond.

Magda Veenendaal & Tony Colijn
Ede, 22 april 2019